Baseballová pálka očima umělců

Baseballová pálka očima umělců

Sdílet článek

Baseballová pálka není jen kus dřeva nebo kovu – symbolizuje sílu, odhodlání a soustředění. Když se na ni podíváme skrze různé perspektivy umělců, otevírá se nám široká škála interpretací. Někdo může vidět v pálce sílu vůle, jiný zase precizní zpracování. Každý pohled nám poskytuje nový úhel, jak vnímat tento běžný předmět a ukazuje, že i v každodenních věcech může být ukryt hlubší význam a inspirace.

Bat Boyz

Bat Boyz je dílo, které reflektuje důležité téma rasové segregace v americkém baseballu. Dílo bylo vytvořeno umělkyní Alison Saar, která ve své práci často zkoumá historické a kulturní aspekty afroamerické identity. V Bat Boyz používá baseballové pálky jako základní prvek, který symbolizuje sportovní historii. Hlavy vyřezané na těchto pálkách představují hráče z Negro League. Tato liga vznikla v období, kdy byl profesionální baseball rasově segregovaný a liga dávala příležitost afroamerickým hráčům, kteří kvůli svému původu a barvě pleti nemohli hrát v hlavní lize. Tím, že umělkyně umísťuje symbolické hlavy na baseballové pálky, vytváří dílo, které nejen oslavuje sportovní dědictví Afroameričanů, ale také vyjadřuje jejich odhodlání a odvahu v boji za rovnost a spravedlnost. Skrze dílo přináší umělkyně do popředí boje a výzvy, kterým Afroameričané museli v minulosti čelit a také nám připomíná, že rovnost nebyla a v mnoha případech stále není samozřejmostí. 

Alison Saar, Bat Boyz, 2001, Zdroj: Lewis & Clark

Alison Saar je umělkyní, jejíž práce je silně ovlivněna jak osobními zkušenostmi, tak uměleckým dědictvím. Je známá svými sochami, instalacemi a tisky, které zahrnují nalezené předměty a prozkoumávají rozmanitá témata, včetně genderu, rasy, dědictví a historie. Její umění je výrazem komplexního mixu osobních, uměleckých a kulturních vlivů, které sahají od metafyzických tradic až po umění jihozápadní Ameriky a Mexika. Její díla jsou široce uznávána a nacházejí své místo v prestižních muzeích i v soukromých sbírkách po celých Spojených státech. Saar se proslavila svou schopností spojovat dohromady různorodé prvky a vyjadřovat důležité sociokulturní a historické otázky skrze svou výraznou tvorbu.

Holandský baseball

Peter Schuyff, nizozemský umělec, se proslavil svými pestrobarevnými malbami, ve kterých hravě manipuluje s abstraktními geometrickými motivy a optickými klamy. Jeho tvůrčí rozsah zahrnuje také oblast sochařství a občas se vydává se i na pole hudby. V 80. letech 20. století získal uznání jako významný představitel hnutí Neo-Geo v New Yorku, kde prezentoval svá díla v renomovaných galeriích. 

Kromě malířských děl se Peter Schuyff proslavil také svými nekonvenčními sochařskými výtvory, jako je série baseballových pálek, do nichž vyřezával spirálové útvary, a později je pojmenoval Dutch Baseball (v překladu Holandský baseball). Inspiraci našel na svých cestách do vysokohorských oblastí Nové Guineje. Když večer v tábořišti hledal, jak se zabavit a zaměstnat svou kreativní mysl, začal vyřezávat ornamenty do dřevěných větviček, které nalezl kolem ohniště. Po návratu do New Yorku, kde větvičky nebyly tak dostupné, začal upravovat tužky, štětce a dřevěné lžíce do stejných šroubovitých tvarů jako později i pálky. Několik měsíců později se přestěhoval na západní pobřeží Kanady a ve Vancouveru našel zalíbení ve žlutém cedru, kde pokračoval ve svém vyřezávání.

Peter Schuyff, Dutch Baseball, 2004–2014. Zdroj: Inhabitat

Když je baseball punk

Matt Gondek je popový umělec, jehož práce se vyznačuje punkovým duchem, oslavou rebelie a destrukce. V jeho dílech, především malbách a muralech, vidíme v rozpad postaviček z animovaných pořadů, pomyslně s nimi se také rozpadají naše dětské představy a vzpomínky na tyto hrdiny. Ničení těchto animovaných idolů působí invazivním zásahem do našich nostalgických vzpomínek a nutí nás konfrontovat se skrytými vrstvami našeho emocionálního spojení s těmito hrdiny.

Gondek kromě těchto proslulých maleb a muralů vytvořil také sérii baseballových pálek nazvanou Fight Club. Pálky na jeho tvorbu navazují svým zpracováním barevně i esteticky. Opatřeny ostrými hroty, působí dojmem, že právě ony mají za úkol zničit tyto animované idoly. Každá pálka je ručně vyřezávaná, s pravidelně umístěnými stříbrnými hroty po celém obvodu. Barvy jsou pestré, aplikované ve vrstvách: jedna vrstva tvoří jednolitou barvu, zatímco druhá je utvořena chaotickými barevnými stříkanci, odkazující k pestrobarevnému krveprolití. Každá pálka je unikátní díky ruční výrobě, barevným kombinacím a variacím vzorů. 

Matt Gondek, Fight Club, 2022. Zdroj: mattgondek.com

K celé sérii vytvořil Gondek také digitální verze těchto pálek ve formě NFT prostřednictvím Makersplace.com, kde si budoucí majitel NFT mohl vybrat, zda si NFT ponechá a obdrží ručně podepsaný a očíslovaný výtisk všech 300 pálek - nebo NFT zničí a získá jednu z 300 ručně vyrobených fyzických pálek.

Turnaround od Vincenta Kohlera

Turnaround, česky Obrat, je série dřevěných baseballových pálek vytvořená umělcem Vincentem Kohlerem v letech 2010 až 2011. Tento projekt představuje variaci třiceti baseballových pálek vyrobených z různých dřevin, každá z nich je unikátní svou formou a charakterem. Z pohledu umělce jsou tyto pálky více než jen sportovním příslušenstvím. Zkoumá skrze jejich různorodé podoby, symboliku individuality, odvahy a vytrvalosti.

Vincent Kohler, Turnaround, 2010–2011, Zdroj: www.vincentkohler.ch

Součástí projektu je také kniha, která spojuje texty od různých autorů s fotografiemi speciálně pořízenými k tomuto tématu. Nejenže kniha celou sérii doplňuje, ale dá se říct, že je to jakýsi průvodce, který podněcuje k zamyšlení nad významem a sílou sportu a umění ve společnosti. 

 Vincent Kohler, Turnaround, 2010–2011, Zdroj: ArtNews

Vincent Kohler je švýcarský umělec, jehož tvorba zahrnuje široké spektrum uměleckých forem, včetně sochařství a malby. Umělecká série Turnaround vznikla díky výstavbě sportovního centra Heerenschürli v Curychu. Toto centrum s prvním baseballovým hřištěm ve Švýcarsku není pouze místem pro sportovní aktivity, ale také kulturní oázou, která propojuje místní obyvatele a baseballovou komunitu. 

Pálka pro giganty

Obří baseballovou pálku můžeme najít v centru amerického Chicaga. V roce 1977 ji navrhl americký umělec Claes Oldenburg, který začal vytvářet návrhy obrovských památníků v roce 1965. Jeho památníky se ale od jiných liší tím, že napodobují každodenní předměty, jejichž podobu umělec zvětšuje do obrovských rozměrů. Některé z umělcových návrhů zahrnovaly obří elektrický ventilátor místo Sochy svobody, obří nůžky místo Washingtonova monumentu, zmrzlinový nanuk Good Humor pro Park Avenue v New Yorku a nádraží ve tvaru náramkových hodinek pro Florencii v Itálii. Většina z těchto navržených památníků se nikdy nepostavila. 

Claes Oldenburg, Batcolumn, 1977. Zdroj: chicago.suntimes.com

Oldenburg vhodný symbol města, který by odkazoval na okolní prostředí. Když mu nedaleký komín připomněl baseballovou pálku, převzal její obrys. S kombinací humoru a pečlivé konstrukce lze Batcolumn interpretovat jako narážku na historické monumentální sloupy, poctu baseballu nebo poctu ocelářskému průmyslu. Realizovaná struktura má více jak třicet metrů do výšky, vytvořená ze sítě 24 svislých a 1608 spojovacích výztuží a hliníku natřeného šedým smaltem. Památník Oldenburga stojí na čtyřstupňovém podstavci, který má výšku čtyři a průměr deset metrů. 

 

4 pálky plus jedna deska rovná se stůl

Umělkyně Margery Goldberg a její unikátní konferenční stolek Zebra Slugger z počátku milénia jsou důkazem toho, že kombinace sportu a umění může nabývat opravdu mnoha podob a výsledkem může být třeba i designový nábytek. Její stůl, pojmenovaný po pálkách značky Louisville Slugger, je ze zebrového dřevaa baseballových pálek, které slouží jako nohy. Obdobným dílem je také stůl nazvaný The nationals.

Margery Goldberg, Zebra Slugger, 2000. Zdroj: zenithgallery.com

Zebra Slugger není jediným unikátním kouskem v portfoliu Margery Goldberg. Její inovativní práce v oblasti umění a designu se vyznačuje používáním různých materiálů a technik, a je často inspirována přírodou. Její díla byla vystavována v mnoha prestižních galeriích a muzeích po celém světě a získala uznání jak od kritiků, tak od sběratelů. Její vášeň pro umění je doprovázena aktivní účastí v komunitě umělců, kde podporuje vzdělávání a rozvoj talentů. Organizuje workshopy a kurzy pro začínající umělce a spolupracuje s neziskovými organizacemi na projektech spojených s uměním a vzděláváním. 

Baseball je častým zdrojem inspirace ve světě umění, uchvacující umělce různých žánrů a hnutí. Zde jsou některé příklady, jak baseball ovlivnil umění.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílet článek

Publikováno 28.03.2024

Sabina je studentkou architektury na Fakultě architektury ČVUT. Baví ji sledovat českou kulturní scénu, umění, design a architekturu, avšak nejvíce ji zajímá, jak se tyto obory vzájemně prolínají. Věnuje se popularizaci designu a architektury prostřednictvím psaní článků pro magazín Czechdesign a aktivně působí ve spolku Kruh. Od června 2023 přispívá i do magazínu Sport in Art. Odpočinek nachází při cestování, jógové praxi nebo běhu, skrze který poznává město z jiné perspektivy.

Napište nám do redakce

Líbil se vám článek? Chcete se na něco zeptat? Poslat vzkaz do redakce? Jsme rádi za každý názor.

Více z kategorie Témata