Roman Franta

Roman Franta

  • 1962, CZ

Roman Franta je absolventem Akademie výtvarných umění. Je nepřehlédnutelnou malířskou osobností s bohatým rejstříkem formálního i obsahového sdělení. Do diváckého povědomí vstoupil sérií strukturálních, hmyzích obrazů, za kterou byl nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Další linií jeho tvorby je expresivní malba v rámci níž zachycuje závažnější i výpravnější témata. Nyní se zaměřuje na ztvárnění současné společnosti i svých osobních prožitků, které komentuje s hravě ironickým odstupem v nezvykle provokativních souvislostech. Je zastoupen v mnoha soukromých i veřejných sbírkách. Vystavuje doma i v zahraničí.