Pavel Šmíd

Pavel Šmíd

  • 1964, CZ

Pavel Šmíd je absolvent Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru malby prof. Sopka. Je spoluzakladatel skupiny Přirození. Do roku 1990 působil v Ostravě, kde se podílel na tehdejší neoficiální výtvarné scéně a věnoval se výhradně grafice. Ta a smysl pro kolorit se odrazila i v jeho pozdější tvorbě. Charakteristická je také jeho záliba pro detail a vážná témata, která často přecházejí do ironie. Kromě malby se věnoval také divadlu a scénografii. Navrhoval například scénu pro operu Příhody lišky bystroušky v Národním divadle v Praze.