Paulina Skavová

Paulina Skavová

  • 1976, CZ

Paulina Skavová je významná česká sochařka, scénografka konceptuální výtvarnice. Na pražské Akademii výtvarných umění navštěvovala ateliéry Karla Nepraše a Milana Knížáka. Ve své tvorbě svébytným způsobem rozvíjí tradici figurálního sochařství. Její práce se pohybují na hranici mezi sochou a konceptem a je pro ni typická důslednost, hravost nebo erotizace ženské krásy. Je autorkou mnoha pamětních desek, portrétních soch či volně stojících soch zvířat. Je zastoupena ve sbírce Národní galerie a mnoha soukromých sbírkách po celém světě.