Ondřej Mestek

Ondřej Mestek

  • 1990, CZ

Ondřej Mestek v letech 2012 až 2018 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru malby u profesora Jiřího Sopka a poté u Roberta Šalandy. Je pro něho charakteristická situační malba, téma hor a horské turistiky. Často zobrazuje příběhy horalů, motivy samoty a osamělosti v horách, ale také lyžařské areály nebo horské boudy.