Milena Dopitová

Milena Dopitová

  • 1963, CZ

absolventka Akademie výtvarných umění v Praze (1987-94, ateliér Intermediální tvorby, Škola prof. Milana Knížáka). Členka skupina Pondělí. Od roku 2015 vede ateliér Intermediální tvorby na pražské AVU. Zabývá se instalacemi a objekty, pracuje také v médiu fotografie a pohyblivého obrazu (videa). Autorka se zajímá o věci a sociální dění, které ji obklopují. Oblast sportu vnímá jako svébytný jazykový systém inspirativní pro vizuální umění. Ve své konceptuálně pojímané práci propojuje vnitřní pohyb reflexivního myšlení s vnějším fyzický pohybem a smyslovým vnímáním. Její videa často vykazují atmosféru komplexního prožitku, zatímco objekty a instalace odkazují k paměti a schopnostem těla. 
(Text Petr Vaňous)