Marek Číhal

Marek Číhal

  • 1986, CZ

Marek Číhal je absolventem ateliéru Vladimíra Skrepla na pražské Akademii výtvarných umění. O své tvorbě mluví jako o vizuální hře svobodného pohybu mezi médii malby a kresby s přesahy do instalace a architektury. Náměty propracovává se silně expresivním akcentem, v němž lze spatřit ohlasy neo-expresionismu a graffiti scény. Během své dosavadní kariéry obdržel řadu prestižních cen. Podobně úspěšný je ve výstavní činnosti a je zastoupen v četných soukromých sbírkách v Česku i v zahraničí. Je členem mezinárodní umělecké skupiny Bongo Bongo Brigade, spolupracuje s architektonickým Studiem Acht a jeho tvorba je často zařazována do přehlídek současného umění.