Lukáš Slavický

Lukáš Slavický

  • 1996, CZ

Absolvent ateliéru malby na AVU, pracuje s malbou, videem, objektem a instalací, kdy jednotlivá média kombinuje a propojuje. V rámci tématu Uvnitř pohybu, vytvořil triptych složený ze dvou obrazů a jednoho videa. První obraz “Training day” reflektuje přípravnou fázi a byl vytvořen v čase odpovídajícím počtu a délce tréninků. Druhý obraz “Matchday”, je pojat jako zápas a musel vzniknout v limitu 2x90 minut. Třetí část triptychu - video - tematizuje pohyb, uchvácení i mezilidsky spojující stránky sportu.