Jiří Hauschka

Jiří Hauschka

  • 1965, CZ

Jiří Hauschka je český malíř a člen mezinárodního uměleckého hnutí stuckistů. Přestože neprošel formálním výtvarným vzděláním, dopracoval se k osobité podobě malby, která se pohybuje na hranici abstrakce a magického realismu. V jeho tvorbě se často objevují emocionální krajinné scény nebo místa, kde civilizace zanechává své stopy. Náměty jsou inspirovány jeho zážitky a představami, které se v díle navzájem svobodně proplétají. Má za sebou řadu výstavy nejen v Čechách, ale i v Anglii, Itálii nebo USA. Jeho díla jsou zastoupena v Národní galerii v Praze a v řadě soukromých sbírek.