Jakub Janovský

Jakub Janovský

  • 1984, CZ

Je absolventem Atelieru kresby pražské AVU (ateliér Kresby, Škola prof. Jitky Svobodové). Často se vyjadřuje napříč výtvarnými médii, stěžejní pro něj zůstává závěsný obraz, socha, instalace a intervenční kresba. Věnuje se také realizacím do veřejného prostoru, videu a knižní ilustraci. Ve své tvorbě reflektuje převážně období dětství a dospívání skrze vzpomínky a introspekci. Sport, soutěžení a ambice jsou autorem vnímány spíše skepticky. Jeho práce je zastoupena v řadě státních institucí i soukromých sbírek, jako například Národní galerie v Praze, Galerie Hlavního města Prahy, Sbírka COLLET Prague ǀ Munich ad.