Eva Vones

Eva Vones

  • 1954, CZ

Eva Vones je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru Karla Součka. Malířka žije i pracuje střídavě v jižních Čechách a ve Vídni. Ve své tvorbě nezaměnitelným rukopisem reaguje na rychlý svět ovládaný technologiemi, který vyrovnává svými plátny plnými klidné nedotčené přírody. V tomto bezpečném prostředí hledá přirozený dialog mezi přírodou a člověkem. Důležitým tématem její tvorby je fenomén času, který ovlivňuje přírodu, lidi i zvířata nejrůznějšími způsoby. Často pracuje s popelem, který dokáže správně vystihnout jak zmiňovaný klid, tak i drama, které příroda nabízí.